Szolgáltatásaink

Ingyenesen igénybe vehető alapszolgáltatások

 • Könyvtárlátogatás
 • Dokumentumok helyben használata
 • Folyóiratolvasás
 • Állományfeltáró eszközök használata
 • A könyvtár rendezvényein való részvétel
 • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások

 • Dokumentumok kölcsönzése (egyszerre max. 7 kötet, 4 hétre)
 • Tájékoztató szolgálat
 • Előjegyzések felvétele
 • Irodalomkutatás
 • Témafigyelés
 • Ajánló bibliográfia készítése
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Internethasználat

 


Megosztás: